NUMEROLOGIJA in numerološko svetovanje
ZGODOVINA NUMEROLOGIJE

Začetek numerologije sega več tisoč let v preteklost. Obstajajo zgodovinski zapisi iz katerih lahko sklepamo, da so se s števili in numerologijo ukvarjali že Babilonci, Egipčani, stari Kitajci, Grki in Rimljani. V nekaterih religijah je numerologija vera v mistično oziroma ezoterično povezavo med števili in objekti ali živimi bitji.

K razvoju sodobne numerologije je veliko prispeval Pitagora, ki je bil eden najbolj znanih filozofov svojega časa, ki se je ukvarjal z matematiko, filozofijo in glasbo.

Ker je numerologijo postavil na novo raven, ga pogosto smatramo za očeta numerologije. Iz njegove numerološke šole je izšla pitagorejska numerologija, ki je danes v svetu najbolj razširjena. V tej šoli posameznim črkam odgovarjajo števila po abecednem vrstnem redu: A=1, B=2 do 9 itd.

Drugi danes najbolj priljubljen sistem je kaldejska numerologija, ki naj bi imela korenine v stari Babiloniji. V njej ima vsaka črka odgovarjajočo številčno vrednost, vendar ne po vrstnem redu v abecedi, temveč glede na zvočne vibracije črk.

POMEN NUMEROLOGIJE

V zadnjih desetletjih se vedno pogosteje obujajo znanja in veščine starih ljudstev, ki so živela veliko pred Kristusovim rojstvom. Obstajajo določena pravila življenja, ki so stara kot sam planet, na katerem živimo. Ta spoznanja pa se kljub napredku, ki smo mu priča, ne spreminjajo in imajo svoje zakonitosti, kot jih ima tudi zemlja, na kateri vladajo določeni nespremenjeni naravni pojavi, kot npr. jutru sledi dan, ki se prevesi v večer, dokler ne nastopi noč. Staro pravilo, ki se z razvojem ni spremenilo. Vsi poznamo ta dejstva in se ravnamo v skladu z njimi. Podobno si določena obdobja sledijo v našem življenju.
Znanje je skrito v številkah in numerologija je veda o številkah. Vsaka črka ima svojo številčno vrednost, ki zagotavlja povezano kozmično vibracijo. Vsota števil v našem rojstnem datumu in vsota vrednosti, ki izhajajo iz črk v imenu, zagotovi medsebojna razmerja vibracij. Te številke nam povedo veliko o značaju, namenu v življenju, o tem kaj nas motivira in katere talente lahko v življenju najbolje izrazimo. Modrost skrita v številih, nas lahko vodi in usmerja tudi v vsakodnevnem življenju. Tukaj se pokaže korist starodavnega znanja, kakršno nam ponuja numerologija.
Le-ta nas med drugim uči, kako si sledijo posamezna obdobja na naši življenjski poti. Kdaj se za nas začne “jutro”, ko smo polni energije in z lahkoto rešujemo težave ter se soočamo z novimi izzivi, kdaj je za nas “dan”, ko nam sije sonce sreče in nam korist prinaša čim večja aktivnost, in kdaj se začne obdobje “noči”, ko je najbolj pametno, da se ne lotevamo nobenih novih projektov, ker se zapletemo v izgube in velike težave?

Numerologija je pripomoček, ki nam pomaga pametneje izbirati v danih možnostih. Te možnosti oz. okoliščine so dejstva, na katera ne moremo vplivati. Numerologija nas že vnaprej posvari, da se nam ta dejstva bližajo, zato nismo nepripravljeni in se lažje soočimo tudi z neprijetnimi okoliščinami. Kot npr. ko nas vremenoslovci posvarijo, da bodo nevihte in padavine, ostanemo doma ali se primerno oblečemo in vzamemo dežnik. Numerologija nam torej svetuje, katera izbira je za nas v danem trenutku najboljša.

Večina stvari, ki se nam dogajajo, so posledica naših izbir, ne neke usodne neizbežnosti. Pravzaprav je zelo malo dogodkov v našem življenju, ki so nam usodno določeni in s tem neizogibni. Nehru, veliki indijski politik in astrolog, je rekel: »Življenje je kot igra s kartami. Karte, ki jih imamo v roki, so nam usodno določene. Kako z njimi igramo je naša svobodna volja.«
Kaj nam je pravzaprav usodno določeno? Kraj in čas, ko se rodimo in s tem naš temperament, značajske lastnosti, talenti, okolje, ki nas oblikuje, ter genske lastnosti, ki nam jih podarijo starši ali stari starši, ter le peščica dogodkov, ki se zgodijo ne glede na naše izbire.
Večinoma pa si svojo usodo pišemo sami: s svojimi sanjami in drznostjo, s svojimi strahovi, pa tudi z lenobo.
S pravilno razlago števil lahko bolje spoznamo sami sebe, druge in dogajanje v okolici. Lažje se zavedamo pomena določenih dogodkov iz preteklosti, sedanjosti in predvsem bistveno lažje načrtujemo prihodnost ter si tako omogočimo bolj harmonično in srečno življenje.

Zakaj numerologija?

Vibracija števil v našem rojstnem dnevu nas spremlja vse življenje. Z interpretacijo teh števil pridemo do globljega razumevanja samega sebe, naših prednosti in pomanjkljivosti, vedenjskih vzorcev in talentov, naših najglobljih potreb in želja. Vibracija našega rojstnega datuma je ključ, ki nam lahko odpre vrata do samospoznanja in izpolnjenega življenja.

Numerološki pomen datuma rojstva?

Iz števil, ki sestavljajo datum rojstva, dobimo števila, ki opisujejo našo življenjsko pot in nam povedo, kakšne situacije in izzivi nas na tej poti čakajo:

 • seštevek rojstnega datuma je število življenjske poti in označuje našo življenjsko lekcijo (to število je med datumskimi števili najbolj pomembno);
 • dan rojstva opisuje naš značaj, nadarjenosti in sposobnosti, mesec rojstva pa naš značaj, zlasti na začetku življenja;
 • seštevek dneva in meseca je vedenjsko število (bioritem), ki pove kako delujemo, četudi tako ne čustvujemo;
 • leto rojstva je le generacijsko število, ki ima manjši vpliv na naše življenje.
Kaj so to univerzalna števila?

Univerzalna števila veljajo za vse ljudi in jih prav tako upoštevamo pri razumevanju osebnih let in mesecev. Med njimi sta najbolj pomembna:

 • seštevek tekočega leta ali univerzalno leto;
 • seštevek tekočega meseca ali univerzalni mesec.
NUMEROLOŠKO SVETOVANJE

S pomočjo numerologije razlagamo simbolična znamenja, ki jih pripisujemo številom. Vsako število ima posebne lastnosti. Z njihovo razlago lažje razumemo dogajanja v posamezniku in njegovi okolici. Numerologija je zagotovo eno najboljših orodij za spoznavanje samega sebe. Z njeno pomočjo lažje razumemo spremembe in transformacije v našem življenju. Pomaga nam pri občutenju ter razumevanju ciklov našega življenja in določanju izzivov, ki nas čakajo. Pokaže pa nam tudi, kaj vse lahko dosežemo, ob tem ko prepozna naše lastnosti, darove, talente….
Z numerologijo lahko pogledamo v preteklost, razumemo sedanjost in lažje načrtujemo prihodnost.

Izvajam naslednje oblike numeroloških svetovanj:

Numerološko svetovanje za posameznike
 • spoznajte sebe;
 • pomoč pri razumevanju sprememb in življenjskih ciklov;
 • spoznajte izzive, možnosti in priložnosti, ki vas čakajo ter cilje, ki jih lahko dosežete;
 • prepoznajte svoje sposobnosti, talente…
Numerološko svetovanje za pare
 • spoznajte drug drugega in vajino medsebojno ujemanje;
 • pomoč pri razumevanju sprememb in življenjskih ciklov partnerskega odnosa;
 • spoznajte skupne izzive, možnosti in priložnosti, ki vaju čakajo ter cilje, ki jih lahko dosežete;
 • pomoč pri iskanju rešitev, ko nastopi partnerska kriza;
Numerološko svetovanje glede otrok
 • spoznajte svoje otroke;
 • lažje razumite spremembe in življenjske cikle otrokovega življenja;
 • spoznajte izzive, možnosti in priložnosti, ki jih čakajo ter cilje, ki jih lahko dosežejo;
 • prepoznajte njihove sposobnosti, talente…
Numerološko svetovanje za podjetja in podjetnike
 • pomoč pri iskanju najprimernejše dejavnosti, naziva in lokacije za poslovanje;
 • pomoč pri iskanju najprimernejše poti za izhod iz krize;
 • spoznajte izzive, možnosti in priložnosti, ki podjetje čakajo ter cilje, ki jih podjetje lahko doseže;
 • prepoznajte prednosti, slabosti in izzive, še preden se z njimi soočite…
Numerološko svetovanje glede zaposlenih
 • spoznajte svoje zaposlene;
 • prepoznajte njihove sposobnosti, talente, prednosti in slabosti;
 • pomoč pri iskanju rešitev glede tega kako zaposlene čim bolje vključiti v delovni proces ter kako jih najbolje usmeriti, da bodo dosegli maksimalne učinke;
 • pomoč pri sestavljanju tima in iskanju primernih kandidatov za zaposlitev;
Back to Top
Skip to content